NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 440

Starting price: 14 749 EUR
Price realized: 23 529 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

10 złotych, 28.02.1919; seria 11.A., numeracja 080312, ...

emisje po reformie Władysława Grabskiego, 10 złotych, 28.02.1919; seria 11.A., numeracja 080312, brązowa klauzula; Lucow 575 (R8) – ale nie notuje tej serii, Miłczak 50b; na dolnym marginesie trzy drobne, rdzawe plamki, banknot w opakowaniu PMG 1827460-001, z oceną 62 Uncirculated, piękny, wręcz niespotykany stan zachowania bankotu tego typu, ogromna rzadkość.

Grade: AU

Estimate: 18436 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne