NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 441

Starting price: 461 EUR
Price realized: 1235 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

1.000 złotych, 28.02.1919; seria A, numeracja 5699933, ...

emisje po reformie Władysława Grabskiego, 1.000 złotych, 28.02.1919; seria A, numeracja 5699933, obustronnie czerwony nadruk Bez wartości / WZÓR / Bez wartości; Lucow 597 (R4), Miłczak 55Wa; prawy górny rożek złamany, zaniedbywalne zagniecenia.

Grade: AU

Estimate: 577 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne