NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 446

Starting price: 2766 EUR
Price realized: 9412 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

20 złotych, 15.07.1924; II Emisja, seria A, numeracja 5...

emisje po reformie Władysława Grabskiego, 20 złotych, 15.07.1924; II Emisja, seria A, numeracja 5550547; Lucow 612 (R7), Miłczak 59a; złamane w pionie, na bocznych marginesach resztki po podlepkach, duża rzadkość.

Grade: XF/XF-

Estimate: 3457 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne