NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 447

Starting price: 9218 EUR
Price realized: 32 941 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

20 złotych, 1.03.1926; seria X, numeracja 0031344; Luco...

emisje po reformie Władysława Grabskiego, 20 złotych, 1.03.1926; seria X, numeracja 0031344; Lucow 629 (R7) – ale nie notuje tej serii, Miłczak 63a; na bocznych marginesach ślady po odklejaniu z klasera, niespotykany w tak wyśmienitym stanie zachowania, jeden z najrzadszych polskich banknotów.

Grade: UNC/AU

Estimate: 11523 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne