NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 448

Starting price: 5531 EUR
Price realized: 17 647 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

10 złotych, 20.07.1926; seria AM, numeracja 7638221; zn...

emisje po reformie Władysława Grabskiego, 10 złotych, 20.07.1926; seria AM, numeracja 7638221; znak wodny „992-1025"; Lucow 637 (R5) – ale nie notuje tej serii, Miłczak 64b; na bocznych marginesach strony odwrotnej ślady po odklejaniu z klasera, piękna prezencja banknotu, olbrzymia rzadkość w tym stanie zachowania.

Grade: UNC/AU

Estimate: 6914 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne