NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 534

Starting price: 231 EUR
Price realized: 612 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Medal nagrodowy Wszechrosyjskiej Wystawy Przemysłowej i...

Mikołaj II (1894–1917), Medal nagrodowy Wszechrosyjskiej Wystawy Przemysłowej i Artystycznej w Niżnym Nowogrodzie, 1896, projektował Nikołaj Samokisz; Aw: Głowa w lewo, Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ - И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rw: Ukoronowana Rosja, stojąca przy tronie, trzymająca gałąź palmową oraz wieniec nad klęczącymi rzemieślnikiem i artystką, w tle budynki wystawy, niżej plakieta, w której Н.-НОВГОРОДЪ, po bokach САМОКИШЪ Н. / РИС - ГРИЛИХЕСЪ / СЫНЪ ЛҌП • И / РҌЗ, ВСЕРОССIЙСКАѦ ПРОМЫШЛЕННАѦ И ХУДОЖЕСТВЕННАѦ ВЫСТАВКА 1896 Г.; Diakov 1219.2 (R1); srebro, 51.5 mm, 62.81 g; patyna, lekko przetarty.

Grade: AU

Estimate: 289 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne