NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 540

Starting price: 1844 EUR
Price realized: 1882 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Zestaw pamiątek po Stanisławie Bieleckim, kapralu Oddzi...

II Rzeczpospolita (1918–1939), Zestaw pamiątek po Stanisławie Bieleckim, kapralu Oddziału Interpretacji Zdjęć Lotniczych 11. Batalionu Łączności 2. Korpusu Polskiego; w skład zestawu wchodzi: 1) Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 42163 z legitymacją i baretką; 2) Odznaka Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich nr 0690 z legitymacją i miniaturą; 3) zestaw dwóch baretek (Brązowy Krzyży Zasługi z Mieczami i Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino); 4) zestaw trzech baretek (Gwiazda za Wojnę 1939–1945, Gwiazda Afryki, Gwiazda Italii); 5) wyciąg z nadaniem Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami; 6) wyciąg z nadaniem Gwiazdy za Wojnę 1939–1945 i Gwiazdy Italii; 7) wyciąg z nadaniem Gwiazdy Afryki; 8) znak tożsamości wz. 1931; 9) znak tożsamości typu francuskiego; 10) pochewka na naramiennik ze stopniem majora; 11) dwie patki oficera dyplomowanego; 12) oznaka honorowa 8. Armii Brytyjskiej (tzw. tarcza krzyżowców); 13) trzy oznaki 2. Korpusu Polskiego; 14) osiem oznak POLAND; 15) haftowany orzeł do czapki; 16) dwa metalowe orły do czapki; 17) elementy oznak stopni wojskowych; 18) cynkowa blaszka z numerem 8; 19) Kalendarzyk Brygady Strzelców Karpackich na rok 1941; 20) odpis ukarania oraz karta karna.


Estimate: 2305 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne