NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 6

Starting price: 738 EUR
Price realized: 1647 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Denar, (49-48 pne), wędrowna mennica wojskowa; Aw: Słoń...

Juliusz Cezar (49–48 pne), Denar, (49–48 pne), wędrowna mennica wojskowa; Aw: Słoń kroczący w prawo, depczący węża, w odcinku CAESAR; Rw: Utensylia kapłańskie: czerpak (simpulum), kropidło (aspergillum), topór (securis) i szpiczasta czapka kapłańska (apex); Albert 1373, Crawford 443/1, Sydenham 1006; srebro, 18.3 mm, 3.86 g; miejscowa patyna, nieco niecentryczny, rzadki w tak ładnym stanie zachowania.

Grade: XF+

Estimate: 922 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne