NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 77

Starting price: 56 EUR
Price realized: 235 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Denar, Kraków; Aw: Tarcza andegaweńska, nad nią pierści...

jako król Węgier i Polski (od 1370), Denar, Kraków; Aw: Tarcza andegaweńska, nad nią pierścień; Rw: Orzeł piastowski; Frynas P.13.2a (S), Kop. 347 (R4); srebro, 13.3 mm, 0.36 g; pięknie zachowany.

Grade: XF+

Estimate: 70 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne