NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 85

Starting price: 93 EUR
Price realized: 94 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Denar; Aw: Krzyż z klinami w kątach, + STEPHANVS • REX ...

Stefan I (997–1038), Denar; Aw: Krzyż z klinami w kątach, + STEPHANVS • REX •; Rw: Krzyż z klinami w kątach, + REGIA CIVITAS; Frynas H.1.2, Huszár 1, Lengyel 1/1; srebro, 15.9 mm, 0.75 g; drobne wykruszenie.

Grade: XF+

Estimate: 116 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne