NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 88

Starting price: 139 EUR
Price realized: 729 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Szeląg; Aw: Tarcza wielkiego mistrza, + MΛGST' x CORΛDV...

Konrad III von Jungingen (1393–1407), Szeląg; Aw: Tarcza wielkiego mistrza, + MΛGST' x CORΛDVS (dwa x) TERCI', Rw: Tarcza zakonna, + MONETΛ x DNORVM (dwa x) PRVCI; Neumann 7a, Vossberg §47/202; srebro, 21.4 mm, 1.68 g; pięknie zachowany, w pełni czytelny egzemplarz.

Grade: XF+/AU

Estimate: 173 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne