NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 91

Starting price: 277 EUR
Price realized: 1176 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Grosz, 1513, Królewiec; Aw: Orzeł brandenburski z tarcz...

Albrecht Hohenzollern (1511–1525), Grosz, 1513, Królewiec; Aw: Orzeł brandenburski z tarczą Hohenzollernów, + ΛLBERTVS : D : G : MΛGISTER : G :; Rw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle długiego krzyża, SΛLVΛ : NOS : DOMIN Λ : 1513; Neumann 34, Vossberg §107/1142; srebro, 20.8 mm, 1.18 g; ładnie zachowany.

Grade: XF

Estimate: 346 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne