NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 94

Starting price: 74 EUR
Price realized: 113 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; ...

miasto Gdańsk, Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIb, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 486 (R), PN2-Dut. 191 (R1); bardzo ładnie zachowany, z blaskiem menniczym.

Grade: XF+

Estimate: 93 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne