NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 97

Starting price: 93 EUR
Price realized: 118 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Szeląg, 1539, Gdańsk; w legendzie awersu POLON, znak in...

miasto Gdańsk, Szeląg, 1539, Gdańsk; w legendzie awersu POLON, znak inicjalny w legendzie rewersu trójliść; Białk.-Szw. 209, CNG 54.IIIb, Kop. 7282, Kurp. (1506–1573) 425 (R1); bardzo ładny.

Grade: AU/XF+

Estimate: 116 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne