NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 26  14-15 May 2024
View prices realized

Lot 206

Starting price: 4762 EUR
Price realized: 10 595 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

RRR-, Jan Kazimierz, Talar 1649, Gdańsk, błąd GEDANE_SIS, R7

Talar z ewidentnym błędem w napisie otokowym na rewersie - w nazwie miasta, brak litery N, GEDANE_SIS zamiast poprawnej formy GEDANENSIS.
Tego typu błędy występują niezmiernie rzadko na talarach, których produkcja podlegała ścisłej kontroli jakości.

W najnowszym specjalistycznym wydaniu katalogu talarów Jana Kazimierza, otrzymał rzadkość R7, co oznacza znane 4-9 egzemplarzy (z czego 2 szt. w muzeach: MNW i Gimnazjum Gdańskie).

Atrakcyjny egzemplarz, bardzo dobra ogólna prezencja.
Talary Jana Kazimierza należą do rzadkich i poszukiwanych. Pośród nich są jednak prawdziwe perełki, monety z błędami w pisowni, należące do najwyższej klasy, stanowiące wyróżnik pomiędzy pospolitymi kolekcjami talarów, a kolekcjami pierwszoligowymi. Talar do najlepszych kolekcji!

Reference: Dutkowski T. G10, R7
Grade: VF+ R7 znane 4-9

Gdańsk Danzig Polska Polen PolandEstimate: 8334-11905 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM