NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 26  14-15 May 2024
View prices realized

Lot 207

Starting price: 953 EUR
Price realized: 2976 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

RR-, Jan II Kazimierz, Ort 1656, Lwów, R5, stemple Mathiasa Niemca/Józefa Żyda

Wojenna moneta bita podczas potopu szwedzkiego w pośpiesznie utworzonej mennicy we Lwowie z blachy zrobionej m.in. ze stopionych sreber kościelnych, stąd praktycznie wszystkie posiadają niedobicia, pęknięcia blachy, czy inne niedoskonałości. Wyjątkowo głęboko odbity egzemplarz z połyskiem w tle i w pełni czytelną legendą, bez powszechnych dla tej emisji niedoskonałości bicia.
Ort wybity w początkowym etapie emisji, gdy stemple użyte do bicia tej monety rytował Mathias Niemiec i Józef Żyd pomiędzy 15 maja 1656, a 1 października 1656.
W takim stanie i o takiej prezencji duża rzadkość do najlepszych kolekcji.
Reference: Shatalin LW-56-I-37 R5
Grade: XF+/XF R5

Polska Polen PolandEstimate: 1905-3572 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM