NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 26  14-15 May 2024
View prices realized

Lot 253

Starting price: 3334 EUR
Price realized: 5952 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

RR-, Ksawery, Dukat 1767, Drezno, b. rzadki rocznik, 0 notowań, ok. menniczy

Ekstremalnie rzadki dukat Ksawerego z 1767 roku, pierwszy raz na krajowym rynku aukcyjnym. Wybity w mennicy drezdeńskiej przez Ksawerego jako sprawującego rządy w imieniu niepełnoletniego Fryderyka Augusta III. Królewicz polski Ksawery Wettyn był synem Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. W latach 1763-1768 pełnił funkcję naczelnego administratora Elektoratu Saksonii. Dla potwierdzenia jego zasług w 1733 roku został udekorowany Orderem Orła Białego. Najwyższym nominałem monetarnym w czasie pełnienia funkcji administratora saskiego był dukat. Praktycznie niespotykany rocznik (w przeciwieństwie do popularniejszego 1766 roku), ani razu nie notowany na Onebid, brak notowań w Archiwum Niemczyk, WCN. Piękny połyskowy egzemplarz w okołomenniczym stanie zachowania AU53, jedyna taka ocena tego typu monety w PCGS! Pięknie wybita i zachowana moneta. Do najlepszych kolekcji Polski koronnej i monet z Polską związanych.
Reference: Kopicki - 11600; Fr.2870
Grade: PCGD AU53 MAX NOTA

Drezno Dresden Polska Polen PolandEstimate: 5239-7143 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM