NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 11

Starting price: 2381 EUR
Price realized: 5714 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

August III of Poland, Ducat Dresden 1738 - NGC UNC DETAILS - RARE

Rare issue of a ducat minted on the occasion of the wedding of the daughter of August III Saxon, Maria Amalia with Charles IV of Sicily, the ruler of Sicily and Naples, the future king of Spain.

On this occasion, in 1738, a series of commemorative coins, two-grosz, 2/3 thaler and ducats were issued at the Dresden mint.

Beautifull coin with cartwheel effect on both sides.

Obverse: nine-line inscription

CAROLI / UTRIUSQUE / SICILIÆ REGIS ET / MARIÆ AMALIÆ / REGIÆ POLONIÆ / PRINCIPIS SPON= / SALIA DRESDÆ / ANNO / MDCCXXXVIII

Reverse: Altar with burning hearts, above them a crown in the rays of the sun, held by a hand emerging from the clouds

CORONAM MERENTUR

Gold, diameter 22 mm, weight 3.43 g

Rzadsza emisja dukata wybitego z okazji ślubu córki Augusta III Sasa, Marii Amalii z Karolem IV Sycylijskim, władcą Sycylii i Neapolu, przyszłym królem Hiszpanii.

Z tej okazji w 1738 roku, wyemitowano w drezdeńskiej mennicy serię monet okolicznościowych, dwugrosze, 2/3 talara oraz dukaty.

Solidny stan zachowania. Lekko gięty, ale tło z obustronnie zachowanym menniczym zegarowym połyskiem, choć z śladami czyszczenia. Detale nieobiegowe!


Awers: dziewięciowierszowy napis

CAROLI / UTRIUSQUE / SICILIÆ REGIS ET / MARIÆ AMALIÆ / REGIÆ POLONIÆ / PRINCIPIS SPON= / SALIA DRESDÆ / ANNO / MDCCXXXVIII

Rewers: Ołtarz z gorejącymi sercami, nad nimi korona w promieniach słońca, trzymana przez wyłaniającą się z obłoków dłoń

CORONAM MERENTUR


Złoto, średnica 22 mm, waga 3.43 g


Przez szesnaście początkowych lat swego panowania August III Sas w zasadzie nie prowadził żadnej polityki menniczej. Dopiero w roku 1749 została podjęta decyzja o uruchomieniu produkcji miedzianych szelągów i groszy. Zadanie to realizowały trzy mennice: w Dreźnie, Gruntalu i Gubinie. Z kolei w roku 1752 w Lipsku rozpoczęła się produkcja monet złotych (augustdory i dukaty oraz ich frakcje i wielokrotności), a także srebrnych (talary, półtalary, dwuzłotówki, tymfy, orty, szóstaki, trojaki i półtoraki). Z formalnego punktu widzenia puszczenie w ruch mennic emitujących monety polskie było nielegalne. Nie wyraził bowiem na to zgody polski sejm. To samo można powiedzieć o działalności mennic miejskich w Prusach Królewskich. Gdańsk, Toruń i Elbląg rozpoczęły produkcję menniczą bez pytania o zgodę podskarbiego Karola Sedlnickiego.

Reference: Kahnt 625, Kopicki 11524 (R3), Merseburger 1825, Friedberg 2852a
Grade: NGC UNC DETAILS
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House