NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 12

Starting price: 1191 EUR
Price realized: 2381 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Augustus III of Poland, Ducat Weight 1756 - SILVER, EXTREMELY RARE

Extremely rare SILVER weight, weighing one ducat, made during the reign of Augustus III of Poland.

Monetary weights from the period of Royal Poland are very rare, especially in SILVER.

First auction listing in SILVER!

Perfect complement to the collection of ducats of Augustus III of Poland.


Obverse: Saxon eagle, date 17-56 on the sides, Odrowąż coat of arms below

Reverse: inscription in four lines

WAGA CZERWONEGO ZŁOTEGO *1*


Silver, dimensions 14 x 13 mm, weight 3.41 g

Ekstremalnie rzadki odważnik w SREBRZE, o wadze jednego dukata, wykonany w okresie panowania Augusta III Sasa.

Odważniki monetarne z okresu Polski Królewskiej należą do walorów ogromnej rzadkości, a szczególnie w SREBRZE.

Pierwsze notowanie aukcyjne w SREBRZE!

Pozycja stanowiąca idealne uzupełnienie kolekcji dukatów Augusta III Sasa.

Szansa do zakupu takiego odważnika może się już długo nie powtórzyć. Wyjątkowa i jakże nietuzinkowa pozycja. Bez wątpienia jedna z najciekawszych pozycji naszej Aukcji Limitowanej!


Awers: orzeł saksoński, po bokach data 17-56, poniżej herb Odrowąż

Rewers: napis w czterech wierszach

WAGA CZERWONEGO ZŁOTEGO *1*


Srebro, wymiary 14 x 13 mm, waga 3.41 g


Po śmierci Augusta II Mocnego Rzeczypospolita stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy. Znaczna część szlachty wraz ze swoimi magnackimi przywódcami chciała kandydata polskiego, który nie byłby uzależniony od mocarstw ościennych, coraz bardziej bezceremonialnie poczynających sobie z polskim państwem. Już w uniwersałach zwołujących konwokację prymas Teodor Potocki sugerował, aby pozbawić cudzoziemców możliwości kandydowania. Oczy wszystkich zwrócone były na Francję, która deklarowała poparcie dla popularnego byłego króla Stanisława Leszczyńskiego.

Tymczasem o koronie polskiej poważnie myślał również elektor saski i królewicz polski Fryderyk August, syn zmarłego monarchy. Udało mu się pozyskać poparcie dworów rosyjskiego i austriackiego. Jeszcze niedługo wcześniej Moskwa i Wiedeń nie chciały widzieć na tronie polskim ani saskiego księcia, ani Leszczyńskiego, teraz jednak zrozumiawszy, że ewentualność wyboru tego ostatniego jest w najwyższym stopniu niepożądana, zdecydowano się porzucić niepewną kandydaturę portugalskiego infanta Don Emanuela i poprzeć Wettyna, silnie go od siebie uzależniając. Zawarto specjalny układ, w którym w zamian za poparcie Fryderyk August uznawał prawa arcyksiężnej Marii Teresy do dziedziczenia tronu po ojcu cesarzu Karolu VI oraz zgadzał się na przekazanie lenna kurlandzkiego Ernestowi Bironowi, faworytowi carowej Anny.

Wkrótce okazało się, że Sas ma możliwość pozyskania niemałego poparcia wśród polskiej szlachty. W sierpniu rozpoczął się sejm elekcyjny. Przybyły do Warszawy Stanisław Leszczyński został jednomyślnie wybrany na króla przez zgromadzonych na polu elekcyjnym posłów, jednakże jego przeciwnicy znajdowali się wówczas po praskiej stronie Wisły i nie uczestniczyli w głosowaniu na Woli. Trzy dni później Leszczyński opuścił stolicę i udał się do Gdańska, przestraszony nadciągającymi wojskami rosyjskimi. Wówczas, korzystając z precedensu podwójnych elekcji w polskiej historii, posłowie na praskim Kamionku pod osłoną rosyjskich oddziałów dokonali wyboru Fryderyka Augusta, który przyjął imię Augusta III. W następstwie wybuchła dwuletnia wojna o polską sukcesję. W jej wyniku, po uroczystej koronacji Augusta III na Wawelu i ucieczce przegranego Leszczyńskiego, doszło do pacyfikacji nastrojów w Rzeczypospolitej i pogodzenia się zwaśnionych stron i stronnictw magnackich.


Grade: XF
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House