NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 13

Starting price: 9524 EUR
Price realized: 27 381 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Augustus III of Poland, 2 Thaler Dresden 1734 IGS - EXTREMELY RARE

Extremely rare, first vintage of duoble thaler of Augustus III of Poland.

On the reverse initials IGS of Johann Georg Schomburg, mintmaster of the Dresden mint in 1716-1734.

Not listed in the catalogs of Marseburger, Schnee or Davenport.

Coin in the Kahnt catalog with a rarity grade of LP, which means Liebhaberpreis (amateur price).

There are no records on the auction market in Poland.

In Helmut Kahnt's catalogue, the author listed only one record from the 7th Heidelberger Munzauktion Herbert Grun Auction in 1992, where a double thaler from 1734 was sold for 8.000 DM.

Unique vintage, the first listing on the world market in many years. Coin for the specialized coinage collections of Augustus III of Poland, which will not be listed again for many years.


Obverse: bust of the king facing right

DG FRID AVGUST REX POL DUX SAX ICMA & W

Reverse: Polish and Saxon coat of arms, between them a royal apple, below the initials IGS of Johann Georg Schomburg, mintmaster of the Dresden mint in 1716-1734, below them the mint mark hook

SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECTOR 1734


Diameter 46 mm, weight 58.35 g

Ekstremalnie rzadki, wręcz unikalny pierwszy rocznik dwutalarów Augusta III Sasa.

Na rewersie inicjały IGS Johanna Georga Schomburga, mincmistrza mennicy drezdeńskiej w latach 1716-1734.

Pozycja nienotowana w katalogach Marseburgera, Schnee, czy też Davenporta!

Moneta w katalogu Kahnta ze stopniem rzadkości LP, co znaczy Liebhaberpreis (cena amatorska).

Brak jakichkolwiek notowań na rynku aukcyjnym w Polsce.

W katalogu Helmuta Kahnta, autor przytoczył wyłącznie jedno notowanie z 7 Aukcji Heidelberger Munzauktion Herbert Grun z roku 1992, gdzie wówczas tego typu dwutalar, został sprzedany za kwotę 8.000 DM (marek niemieckich)!

Egzemplarz z dobrze zachowanym reliefem, tło z obiciami i przetarciami, ale nadal z elementami menniczego połysku. Uderzenie na rancie.

Unikatowy rocznik, pierwsze notowanie na rynku światowym od ponad trzydziestu lat. Pozycja do wyspecjalizowanych kolekcji mennictwa Augusta III Sasa, której kolejne notowanie na długie lata się nie powtórzy.Awers: popiersie króla w prawo

D G FRID AVGUST REX POL DUX SAX I C M A & W

Rewers: polska i saksońska tarcza herbowa, pomiędzy nimi jabłko królewskie, poniżej inicjały IGS Johanna Georga Schomburga, mincmistrza mennicy drezdeńskiej w latach 1716-1734, pod nimi znak mennicy hak

SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECTOR 1734


Średnica 46 mm, waga 58.35 g


Po śmierci Augusta II Mocnego Rzeczypospolita stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy. Znaczna część szlachty wraz ze swoimi magnackimi przywódcami chciała kandydata polskiego, który nie byłby uzależniony od mocarstw ościennych, coraz bardziej bezceremonialnie poczynających sobie z polskim państwem. Już w uniwersałach zwołujących konwokację prymas Teodor Potocki sugerował, aby pozbawić cudzoziemców możliwości kandydowania. Oczy wszystkich zwrócone były na Francję, która deklarowała poparcie dla popularnego byłego króla Stanisława Leszczyńskiego.

Tymczasem o koronie polskiej poważnie myślał również elektor saski i królewicz polski Fryderyk August, syn zmarłego monarchy. Udało mu się pozyskać poparcie dworów rosyjskiego i austriackiego. Jeszcze niedługo wcześniej Moskwa i Wiedeń nie chciały widzieć na tronie polskim ani saskiego księcia, ani Leszczyńskiego, teraz jednak zrozumiawszy, że ewentualność wyboru tego ostatniego jest w najwyższym stopniu niepożądana, zdecydowano się porzucić niepewną kandydaturę portugalskiego infanta Don Emanuela i poprzeć Wettyna, silnie go od siebie uzależniając. Zawarto specjalny układ, w którym w zamian za poparcie Fryderyk August uznawał prawa arcyksiężnej Marii Teresy do dziedziczenia tronu po ojcu cesarzu Karolu VI oraz zgadzał się na przekazanie lenna kurlandzkiego Ernestowi Bironowi, faworytowi carowej Anny.

Wkrótce okazało się, że Sas ma możliwość pozyskania niemałego poparcia wśród polskiej szlachty. W sierpniu rozpoczął się sejm elekcyjny. Przybyły do Warszawy Stanisław Leszczyński został jednomyślnie wybrany na króla przez zgromadzonych na polu elekcyjnym posłów, jednakże jego przeciwnicy znajdowali się wówczas po praskiej stronie Wisły i nie uczestniczyli w głosowaniu na Woli. Trzy dni później Leszczyński opuścił stolicę i udał się do Gdańska, przestraszony nadciągającymi wojskami rosyjskimi. Wówczas, korzystając z precedensu podwójnych elekcji w polskiej historii, posłowie na praskim Kamionku pod osłoną rosyjskich oddziałów dokonali wyboru Fryderyka Augusta, który przyjął imię Augusta III. W następstwie wybuchła dwuletnia wojna o polską sukcesję. W jej wyniku, po uroczystej koronacji Augusta III na Wawelu i ucieczce przegranego Leszczyńskiego, doszło do pacyfikacji nastrojów w Rzeczypospolitej i pogodzenia się zwaśnionych stron i stronnictw magnackich.

Reference: Kahnt 526 (LP), Marseburger nie notuje, Schnee nie notuje, Davenport nie notuje
Grade: XF-

Dresden

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House