NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 14

Starting price: 953 EUR
Price realized: 1845 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Augustus III of Poland, Thaler Leipzig 1754 EDC

Variety with a wide bust in armor, with the initials EDC of Ernst Dietrich Croll, mintmaster of the Leipzig mint.

The second year of thalers of Augustus III of Poland, the so-called Banco-Taler, issue for Poland.


Obverse: bust of the king facing right

DG AVGVSTVS III REX POLONIARUM

Reverse: crowned, five-field coat of arms, in a wreath of palm branches, below the initials EDC

SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1754


Diameter 43 mm, weight 29.13 g

Odmiana z szerokim popiersiem w zbroi, z inicjałami E.D.C. Ernsta Dietrich Croll, zarządcy mennicy w Lipsku.

Drugi rocznik talarów Augusta III Sasa, tzw. Banco-Taler, emisji dla Polski.

Egzemplarz z fragmentami menniczej świeżości, szczególnie w zakamarkach strony herbowej. Moneta w delikatnej, naturalnej patynie, ładna i ponadprzeciętnie zachowana.


Awers: popiersie króla w prawo

D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM

Rewers: ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, w wieńcu z gałązek palmowych, poniżej inicjały EDC

SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1754


Średnica 43 mm, waga 29.13 g


Po śmierci Augusta II Mocnego Rzeczypospolita stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy. Znaczna część szlachty wraz ze swoimi magnackimi przywódcami chciała kandydata polskiego, który nie byłby uzależniony od mocarstw ościennych, coraz bardziej bezceremonialnie poczynających sobie z polskim państwem. Już w uniwersałach zwołujących konwokację prymas Teodor Potocki sugerował, aby pozbawić cudzoziemców możliwości kandydowania. Oczy wszystkich zwrócone były na Francję, która deklarowała poparcie dla popularnego byłego króla Stanisława Leszczyńskiego.

Tymczasem o koronie polskiej poważnie myślał również elektor saski i królewicz polski Fryderyk August, syn zmarłego monarchy. Udało mu się pozyskać poparcie dworów rosyjskiego i austriackiego. Jeszcze niedługo wcześniej Moskwa i Wiedeń nie chciały widzieć na tronie polskim ani saskiego księcia, ani Leszczyńskiego, teraz jednak zrozumiawszy, że ewentualność wyboru tego ostatniego jest w najwyższym stopniu niepożądana, zdecydowano się porzucić niepewną kandydaturę portugalskiego infanta Don Emanuela i poprzeć Wettyna, silnie go od siebie uzależniając. Zawarto specjalny układ, w którym w zamian za poparcie Fryderyk August uznawał prawa arcyksiężnej Marii Teresy do dziedziczenia tronu po ojcu cesarzu Karolu VI oraz zgadzał się na przekazanie lenna kurlandzkiego Ernestowi Bironowi, faworytowi carowej Anny.

Wkrótce okazało się, że Sas ma możliwość pozyskania niemałego poparcia wśród polskiej szlachty. W sierpniu rozpoczął się sejm elekcyjny. Przybyły do Warszawy Stanisław Leszczyński został jednomyślnie wybrany na króla przez zgromadzonych na polu elekcyjnym posłów, jednakże jego przeciwnicy znajdowali się wówczas po praskiej stronie Wisły i nie uczestniczyli w głosowaniu na Woli. Trzy dni później Leszczyński opuścił stolicę i udał się do Gdańska, przestraszony nadciągającymi wojskami rosyjskimi. Wówczas, korzystając z precedensu podwójnych elekcji w polskiej historii, posłowie na praskim Kamionku pod osłoną rosyjskich oddziałów dokonali wyboru Fryderyka Augusta, który przyjął imię Augusta III. W następstwie wybuchła dwuletnia wojna o polską sukcesję. W jej wyniku, po uroczystej koronacji Augusta III na Wawelu i ucieczce przegranego Leszczyńskiego, doszło do pacyfikacji nastrojów w Rzeczypospolitej i pogodzenia się zwaśnionych stron i stronnictw magnackich.

Reference: Kahnt 675.f, Kopicki 2134 (R3), Tyszkiewicz 4 mk, Davenport 1617
Grade: XF-
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House