NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 15

Starting price: 715 EUR
Price realized: 1024 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Augustus III of Poland, Thaler Leipzig 1755 EDC

Initials EDC, on the reverse, Ernest Dietrich Croll, mintmaster of the Leipzig mint in the years 1753-1757 and 1762-1764.

Cleaned.

Clasp removed.


Diameter 42 mm, weight 28.98 g

Na rewersie inicjały EDC, Ernest Dietrich Croll, mincmistrza mennicy w Lipsku w latach 1753-1757 i 1762-1764.

Ponadprzeciętny detal. Moneta noszona z wyraźnie wybłyszczoną powierzchnią, ale już przykryta wieloletnią patyną, stąd o akceptowalnej prezencji.


Awers: popiersie w koronie i zbroi okrytej płaszczem z Orderem Złotego Runa na piersi

D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM

Rewers: pod koroną w wieńcu z gałązek palmowych pięciopolowa tarcza herbowa Rzeczpospolitej Obojga Narodów (skwadrowany Orzeł polski i Pogoń litewska, w polu sercowym dwupolowy herb Saksonii Miecze Elektorskie i Pasy Przepasane Rutą), poniżej inicjały EDC

SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1755


Średnica 42 mm, waga 28.98 g

Reference: Kahnt 676, Kopicki 2137 (R1), Davenport 1617
Grade: VF+
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House