NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 2

Starting price: 239 EUR
Price realized: 405 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Silesia, Duchy of Breslau, Heinrich III, Bracteate second half 13th century - RARE

Rare Silesian bracteate of Heinrich III, very rare in the presented state of preservation.

Coin is excellently struck with very good detail.


Silesia, Duchy of Breslau, Heinrich III (1248–1266), Bracteate 2nd half 13th century

Obverse: bust of an eagle with a bandage on its chest, above three arcades with three towers with pointed roofs


Diameter 27 mm, weight 0.68 g

Rzadki brakteat śląski Henryka III Białego, a w prezentowanym stanie zachowania bardzo rzadki.

Egzemplarz znakomicie odciśnięty z bardzo wyraźnym detalem.

Na uwagę zwraca również brak jakichkolwiek ubytków na wale i kołnierzu otokowym, co jest częstą wadą tego typu emisji.

Pozycja rzadko pojawiająca się na rynku aukcyjnym, co w połączeniu ze znakomitą jakością pozwala przypuszczać, że chętnych na tak okazowy egzemplarz nie zabraknie!


Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk III Biały (1248–1266), Brakteat szeroki II poł. XIII w.

Awers: popiersie orła z przepaską na piersi, wyżej trzy arkady, na których trzy wieże ze spiczastymi dachami


Średnica 27 mm, waga 0.68 g


Prof. Borys Paszkiewicz w swoim opracowaniu 'Gdzie są monety Henryka Probusa' pisze tak: 'Wśród monet które nasuwają analogie z pieczęciami Henryka Probusa, na plan pierwszy wysuwa się brakteat szeroki Fbg 207/825 i 208/827 oraz odpowiadający mu obol Fbg 826. Walter Baum przypisywał ten typ mennicy legnickiej bez żadnego jego uzasadnienia. Monety przedstawiają górną część heraldycznego Orła z przepaską, umieszczonego pod trójłukiem zwieńczonym trzema wieżami. Dobrze zachowane egzemplarze dużych brakteatów ważą 0,70-0,78 g. Jest to parafraza motywu świętego patrona stojącego w bramie budowli symbolizującej miasto, charakterystycznego m.in. dla bardzo rozpowszechnionych monet kolońskich. Jednak umieszczenie w tej sytuacji znaku książęcego zupełnie zmienia sens tej figury i przypomina popularny w 2. połowie XIII i 1. połowie XIV w. motyw pieczęci książęcych z władcą pod baldachimem. Trójłukowy baldachim z trzema lub pięcioma wieżyczkami występuje jednak na pieczęciach dwóch tylko książąt śląskich: Henryka III Wrocławskiego z lat 1253-66 i Henryka IV z lat 1270-83. Stylizacja orła przemawia za chronologią późniejszą niż panowanie Henryka III Białego. Trzeba jednak zastrzec, że wielu pieczęci książęcych nie znamy - któraś z zaginionych pieczęci innych książąt mogła również stanowić analogią do badanego motywu stempla monety. Postawmy zatem wstępną hipotezę że brakteaty Fbg 207-8/825-7 są monetami Henryka Probusa i sprawdźmy ją: czy uporządkuje nam źródła.'

Reference: Kopicki 7049ex (R5-R8), Frynas S.Wroc.1.2 (R), Friedensburg 827
Grade: XF
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House