NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 203

Starting price: 477 EUR
Price realized: 833 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Danzig, 1 Mark 1914 - watermark 'spades' - PMG 64 EPQ - with Ungültig -

Variety marked with a six-digit number, with the Ungültig stamp on the unprinted side.

Uncirculated banknote graded 64 EPQ by PMG.

Egzemplarz wyemitowany przed emisją banknotów senackich.

Odmiana oznaczona numeratorem sześciocyfrowym, stempel 'Ungültig!' na stronie niezadrukowanej.

Banknot opatrzony certyfikatem PMG z oceną PMG 64 EPQ.

Pięknie zachowany banknot z drugą najwyższą oceną w rejestrze PMG. Naturalny.


Wolne Miasto Gdańsk powstało w listopadzie 1920 roku na mocy porozumień traktatu wersalskiego. Kwestię systemu walutowego pozostawiono decyzjom władz miasta. Początkowo na tym obszarze utrzymano markę niemiecką. Jednak w skutek szalejącej w Niemczech inflacji postanowiono ustanowić własną walutę – dzielonego na 100 fenigów guldena. Stał się on prawnym środkiem płatniczym pod koniec 1923 roku i pozostał do 1939 roku. Na emitowanym w Gdańsku pieniądzu papierowym znalazła się ikonografia miasta.

W okresie I wojny światowej pod względem monetarnym Gdańsk podzielił losy innych miast niemieckich. Brak monet o niskich nominałach wymusił posługiwanie się pieniądzem zastępczym.

Reference: Miłczak GN2b, Pick# 2b
Grade: PMG 64 EPQ 2-ga nota

Danzig

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House