NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 206

Starting price: 239 EUR
Price realized: 476 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Danzig, 1 milion Mark 08 August 1923 - 6 digital serial number with ❊ not rotated - PMG 66 EPQ

Variety with a six-digit number and a star not rotated by 90 degrees, high numbering.

A banknote in weak PMG with a grade of PMG 66 EPQ.

A selected, natural specimen appreciated with the highest score in the PMG register.

A frequently listed item, but it is not easy to obtain such a high rating from PMG.

Odmiana z numeratorem sześciocyfrowym i z gwiazdką nieobróconą o 90 stopni, wysoka numeracja.

Banknot w slabie PMG z oceną PMG 66 EPQ.

Wyselekcjonowany, naturalny egzemplarz doceniony najwyższą notą w rejestrze PMG.

Często notowana pozycja, ale tak wysokiej ocenie od PMG niełatwa do nabycia.


Wolne Miasto Gdańsk powstało w listopadzie 1920 roku na mocy porozumień traktatu wersalskiego. Kwestię systemu walutowego pozostawiono decyzjom władz miasta. Początkowo na tym obszarze utrzymano markę niemiecką. Jednak w skutek szalejącej w Niemczech inflacji postanowiono ustanowić własną walutę – dzielonego na 100 fenigów guldena. Stał się on prawnym środkiem płatniczym pod koniec 1923 roku i pozostał do 1939 roku. Na emitowanym w Gdańsku pieniądzu papierowym znalazła się ikonografia miasta.

W powstałym w 1920 roku Wolnym Mieście Gdańsku początkowo posługiwano się marką, która pod względem wartości była powiązana z marką niemiecką. Za wartość pieniądza papierowego odpowiadał Senat miasta. Pierwsze marki z przedstawieniem zabytkowej architektury Gdańska trafiły do obiegu w połowie grudnia 1922 roku. Najwyższym nominałem markowym jaki wszedł do obiegu było 10 miliardów marek emisji z 11 października 1923 roku. Na emitowanych w Wolnym Mieście Gdańsku pieniądzach papierowych znajduje się informacja, że jest to notgeld gminy miejskiej Gdańsk.

Reference: Miłczak G11c, Pick# 24b
Grade: PMG 66 EPQ MAX

Danzig Poland Germany Free City

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House