NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 212

Starting price: 1667 EUR
Price realized: 2976 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Danzig, 50 Gulden 1937 - H - PMG 66 EPQ

A beautiful banknote from Gdańsk with the issue date of 1937, which was in circulation for only two years, because in 1939 it was withdrawn from circulation and exchanged for German marks until October 15, 1939.

Excellent, mint condition, awarded the second highest score in the PMG register.

The copy is in full printing freshness with beautifully preserved, vivid print colors.

Today, banknotes from the WMG guilder issue are practically without exception rare. Although the 50 guilder denomination is still available, in the presented note from PMG it is already a rare value.

The enormous popularity of the entire WMG issue is the result of the skill of the graphic design and the fantastic printing quality of the English printing house Bradbury, Wilkinson & Co. for those times. Ltd. For many collectors, the guilder issue, especially the late one, is considered the most beautiful for banknotes from the interwar period


The outbreak of World War I caused a shortage of petty currency. For this reason, in the years 1914-1918, the Gdańsk Magistrate issued banknotes from 10 pfennigs to 20 marks. The Free City of Gdańsk introduced inflation mark notes (1919-23) and more stable guilders (1923-1939). The guilder currency was in force until 1939, when Gdańsk was incorporated into Germany during World War II.

Piękny gdański banknot z datą emisji 1937, który w obiegu gościł jedynie przez dwa lata bowiem już w roku 1939 został wycofany z obiegu i wymieniony na marki niemieckie do 15.10.1939.

Wyśmienity, emisyjny stan zachowania, doceniony drugą najwyższą notą w rejestrze PMG.

Egzemplarz w stanie pełnej drukarskiej świeżości z pięknie zachowanymi, żywymi barwami druku.

Dziś banknoty z emisji guldenowej WMG należą praktycznie bez wyjątków do walorów rzadkich. Co prawda nominał 50 guldenowy jest walorem jeszcze dostępnym, to w prezentowanej nocie od PMG jest już walorem rzadkim.

Ogromną popularność jaką cieszy się cała emisja WMG to rezultat kunsztu projektu graficznego i fantastycznej jak na tamte czasy jakości druku angielskiej drukarni Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. Dla wielu kolekcjonerów emisja guldenowa, szczególnie ta późna jest uznawana za najpiękniejszą dla banknotów z okresu międzywojnia.

Pozycja do kolekcji banknotów WMG, których podstawowym kryterium stanowi stan zachowania.

Wolne Miasto Gdańsk powstało w listopadzie 1920 roku na mocy porozumień traktatu wersalskiego. Kwestię systemu walutowego pozostawiono decyzjom władz miasta. Początkowo na tym obszarze utrzymano markę niemiecką. Jednak w skutek szalejącej w Niemczech inflacji postanowiono ustanowić własną walutę – dzielonego na 100 fenigów guldena. Stał się on prawnym środkiem płatniczym pod koniec 1923 roku i pozostał do 1939 roku. Na emitowanym w Gdańsku pieniądzu papierowym znalazła się ikonografia miasta.

20 listopada 1923 roku zmieniając walutę z marki na guldena ustalono kurs wymiany na poziomie 1 gulden = 750 miliardów marek. W związku z tym, że decyzja o zmianie waluty nastąpiła 6 listopada 1923 roku nie było wystarczającego czasu na przygotowanie monet i banknotów. Początkowo banki gdańskie utworzyły tymczasową instytucję emisyjną – Gdańską Kasę Centralną, która miała działać do 31 marca 1924 roku. Emitowała ona jednostronny papierowy pieniądz tymczasowy o nominałach: 1, 2, 5, 10, 25 i 50 fenigów oraz 1, 2, 5, 10, 25, 50 i 100 guldenów. Pieniądze te były środkiem płatniczym do 30 kwietnia 1924 roku. Po tym terminie były wymieniane na pieniądze Banku Gdańskiego (Bank von Danzig) przez pół roku. Pierwsze banknoty guldenowe nowej gdańskiej instytucji emisyjnej pojawiły się w obiegu w połowie marca 1924 roku. Wszystkie mają jednakową stylistykę. W ich szacie graficznej znalazł się herb wielki miasta, elementy architektury miejskiej oraz detal rzeźbiarski. Wszystkie banknoty guldenowe zostały wydrukowane w brytyjskiej drukarni papierów wartościowych Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd, New Malden w hrabstwie Surrey.

Reference: Miłczak G52, Pick# 65
Grade: PMG 66 EPQ 2-ga nota

Poland Danzig Germany

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House