NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 222

Starting price: 96 EUR
Price realized: 286 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

1 grosz 1924 - AO - prawa połowa - PMG 66 EPQ

Banknot opatrzony certyfikatem PMG z oceną PMG 66 EPQ.

Drobne niedoskonałości końcówek narożników.

Drugą najwyższa nota w rejestrze PMG.

Reference: Miłczak 42e
Grade: PMG 66 EPQ 2-ga nota
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House