NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 227

Starting price: 1191 EUR
Price realized: 2143 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

10 złotych 1939 - E - PMG 65 EPQ

Poszukiwany, piękny i ciekawy graficznie banknot emisji wydanej przez Bank Polski na emigracji.

Nominał wydrukowany w firmie Thomas De La Rue & Co.Ltd w Londynie.

Emisyjny stan zachowania.

Egzemplarz naturalny.

1 września 1939 roku Rzeczpospolita Polska została zaatakowana przez wojska niemieckie. Pomimo stawianego oporu wojsko polskie uległo pod naporem armii hitlerowskich Niemiec atakujących jednocześnie od północy, zachodu i południa. Dodatkowo 17 września Polskę zaatakowały wojska sowieckie zajmując wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. Rząd polski nie podpisał kapitulacji ewakuując się do Rumunii gdzie został internowany. Wraz z nim kraj opuściły władze Banku Polskiego zabierając ze sobą złoto, papiery wartościowe, aktywa, zapas pieniędzy papierowych i matryce do ich druku. Ocalenie polskiego złota było ważne ze względu na kontynuowanie działalności emisyjnej Banku Polskiego.

Pierwszą siedzibą Banku Polskiego na uchodźstwie był Paryż. W połowie 1940 roku, po kapitulacji Francji, polskie władze państwowe z wojskiem i bankiem ewakuowały się do Wielkiej Brytanii. Rząd oraz władze Banku Polskiego rezydowały w Londynie. Jedna z filii Banku Anglii w Londynie pozostała tymczasową siedzibą polskiego banku centralnego. Na emigracji Bank Polski nie emitował pieniędzy, nawet przeznaczonych na żołd dla Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Swoją działalność ograniczył do zamykania rozpoczętych przed wojną transakcji, zabezpieczaniu własnego majątku oraz przygotowań do wznowienia działalności po powrocie do kraju po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Już po przybyciu do Paryża w 1939 roku władze Banku Polskiego podjęły kwestię przygotowań do druku banknotów, które miały zostać wprowadzone do obiegu w kraju po zakończeniu działań wojennych. Decyzja o przygotowaniu nowej emisji została podjęta na początku listopada 1939 roku wspólnie przez dyrekcję Banku Polskiego i przedstawicieli Ministerstwa Skarbu. Zaprojektowane we Francji banknoty zostały antydatowane. Umieszczono na nich datę 15 sierpnia 1939 roku.

Projekty zostały przygotowane na początku 1940 roku. Jednak zajęcie Francji przez wojska niemieckie przerwało prace nad realizacją nowych polskich banknotów. 11 czerwca Bank Polski został ewakuowany do Anglii. Na miejscu kontynuowano prace przygotowawcze. Druk tych nominałów powierzono dwóm angielskim wytwórniom papierów wartościowych. Nominały 1, 2 i 5 złotych wykonała drukarnia Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., New Malden w hrabstwie Surrey. Natomiast pozostałe powstały w Thomas De La Rue & Co. Ltd. w Londynie. Druk ukończono na początku 1943 roku.

Reference: Miłczak 82
Grade: PMG 65 EPQ
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House