NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 233

Starting price: 191 EUR
Price realized: 548 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

50 złotych 1940 - A - FAŁSZERSTWO Z EPOKI - RZADKIE

Bardzo rzadkie fałszerstwo.

Wyłapane przez emitenta i wielokrotnie ostemplowane 'FALSCH' po obu stronach banknotu.

Druk na papierze ze znakiem wodnym.

Dotychczas fałszerstwo tej klasy znane było na banknotach oznaczonych serią B. Oferowany banknot jest zatem ciekawszy, bowiem oznaczony serią A.

Fałszerstwo zdradza przede wszystkim niedokładność druku, ale również krój i jakość cyfr numeratora.

Obiegowy egzemplarz, co dobrze świadczy o jakości fałszerstwa, bowiem możemy założyć, że egzemplarz ten długo krążył w obiegu za nim został wypatrzony i wycofany z obiegu.

Naturalny, bez śladów konserwacji.

Duża gratka dla kolekcjonerów wszelkiego rodzaju falsyfikatów. Rzadki oraz bardzo ciekawy wariant oznaczony pierwszą literą alfabetu.

We wrześniu 1939 roku w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę Bank Polski z Rządem i Prezydentem dokonał ewakuacji poza granice II Rzeczypospolitej. Wobec braku zapasu gotówki wkłady na rachunkach żyrowych Banku Polskiego zostały zamrożone. Na skutek tego działania banki prywatne oraz kasy oszczędnościowe nie mogły utrzymać wypłacalności, a ludność straciła dostęp do swoich wkładów pieniężnych przechowywanych na kontach.

Ewakuacja Banku spowodowała dotkliwą lukę w polskim aparacie gospodarczym. W związku z tym, już w październiku 1939 roku, sfery gospodarcze zaczęły się domagać utworzenia innej instytucji emisyjnej, która przejęłaby obowiązki Banku Polskiego.

Gdy w listopadzie 1939 roku odbyły się pierwsze rozmowy przedstawicieli polskich sfer gospodarczych z władzami okupacyjnymi w sprawie powstania nowej instytucji emisyjnej, Feliks Młynarski wystosował postulat by wygląd szaty graficznej nowych pieniędzy papierowych był podobny do międzywojennych złotych oraz by zostały tam umieszczone napisy tylko w języku polskim. Młynarski postulował również, by w nazwie instytucji emisyjnej znalazło się sformułowanie „w Polsce".

Autorem wyglądu banknotów Banku Emisyjnego w Polsce był Leonard Sowiński, który przetworzył szatę graficzną przedwojennych złotych. Przyspieszyło to prace projektowe i dzięki temu były one gotowe już w grudniu 1939 roku. W niektórych przypadkach okupacyjnych złotych zmiany w szacie graficznej były niewielkie, a w innych daleko posunięte. Jedynie nominał 500 złotych nie miał pierwowzoru. Tworząc projekty nowych banknotów Leonard Sowiński usunął symbole narodowe w postaci Orła Białego oraz portretów większości bohaterów narodowych.

Przygotowując banknoty Banku Emisyjnego w Polsce zrezygnowano z ich druku na papierze banknotowym zabezpieczonym miejscowym znakiem wodnym. W przypadku pierwszej emisji, jedynie najwyższy nominał ma takie zabezpieczenie.


Grade: VF-
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House