NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 246

Starting price: 358 EUR
Price realized: 762 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

500 złotych 1947 - SPECIMEN - X 789000 - PMG 66 EPQ

Wariant wzoru oznaczony serią X 789000 oraz przekreśleniami dwiema czerwonymi liniami oraz nadrukiem SPECIMEN.

Banknot opatrzony certyfikatem PMG z oceną PMG 66 EPQ.

Jest to znakomita, godna dodatkowego wyróżnienia ocena od PMG, bowiem zdecydowana większość wzorów z rocznika '47 nie otrzymuje ocen powyżej 64 ze względu na ślady przechowywania w albumach prezentacyjnych.

Pięknie zachowany banknot z drugą najwyższą oceną w rejestrze PMG. Naturalny.

Wyłącznie dwa egzemplarze oceniono wyżej na moment tworzenia opisu aukcyjnego.

Gratka dla kolekcjonerów wzorów okresu PRL!

Kompozycja awersów pieniędzy papierowych emisji z 15 lipca 1947 roku jest odmienna od tych wyemitowanych z datą 15 stycznia i 15 maja 1946 roku. Na nominałach tych można dostrzec symetrię kompozycji względem osi pionowej. Podobnie jak na wcześniejszej emisji, ładunek ideologiczny nominału 20 złotych został umieszczony na rewersie. W części centralnej przedniej strony banknotów o nominałach: 100, 500 i 1000 złotych znajdują się klasycyzujące postacie, ukazane w posągowych pozach symbolizujące: rolnictwo, gospodarkę morską oraz przemysł ciężki. Podobnie jak w przypadku serii pieniędzy papierowych emisji z 1946 roku, na rewersach znalazły się przedstawienia w stylizowanych ramach. Widoki z rewersów stanowią dopełnienie postaci z awersów.

Reference: Miłczak 132Wb
Grade: PMG 66 EPQ 2-ga nota
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House