NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 248

Starting price: 239 EUR
Price realized: 548 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

1.000 zloty 1947 - SPECIMEN - A 1234567 - PMG 65 EPQ

Wariant oznaczony serią A i numeracją 1234567 z czerwonymi przekreśleniami po przekątnej oraz nadrukiem 'SPECIMEN' na awersie i rewersie.

Banknot opatrzony certyfikatem PMG z oceną PMG 65 EPQ.

Kompozycja awersów pieniędzy papierowych emisji z 15 lipca 1947 roku jest odmienna od tych wyemitowanych z datą 15 stycznia i 15 maja 1946 roku. Na nominałach tych można dostrzec symetrię kompozycji względem osi pionowej. Podobnie jak na wcześniejszej emisji, ładunek ideologiczny nominału 20 złotych został umieszczony na rewersie. W części centralnej przedniej strony banknotów o nominałach: 100, 500 i 1000 złotych znajdują się klasycyzujące postacie, ukazane w posągowych pozach symbolizujące: rolnictwo, gospodarkę morską oraz przemysł ciężki. Podobnie jak w przypadku serii pieniędzy papierowych emisji z 1946 roku, na rewersach znalazły się przedstawienia w stylizowanych ramach. Widoki z rewersów stanowią dopełnienie postaci z awersów.

Reference: Miłczak 133Wc
Grade: PMG 65 EPQ
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House