NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 28

Starting price: 239 EUR
Price realized: 333 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

3/4 rouble = 5 zloty Warsaw 1836 MW

Larger date digits an eagle's tail with 11 feathers and 2 berries with 5 tufts each.

Ribbon pattern from 1834-1839.


Odmiana z większymi cyframi daty, ogon orła z 11 piór oraz 2 jagódki po 5 kępce.

Wzór wstążki z lat 1834-1839.

Menniczej świeżości moneta z pięknie zachowanym obustronnym lustrem.

Detale znakomite, nieruszone obiegiem, ale tło obustronnie przetarte.Okres mennictwa po upadku Powstania Listopadowego, to historia dążeń do standaryzacji pieniądza Królestwa Polskiego i ujednolicenia go z walutą rosyjską. Na przełomie 1831 i 1832 roku Rząd Tymczasowy Królestwa postanowił oddzielić Mennicę Warszawską od Banku. W tym czasie zaczęto wycofywać z obiegu monety powstańcze, z wyjątkiem dukatów. Pozostałe nominały miały być bite zgodnie z ordynacją z 1815 roku: grosze, trojaki, dziesięciogroszówki, złotówki, pięciozłotówki i dwudziestopięciozłotówki.

W latach 1832-1834 do obiegu wprowadzono monety o nominałach rosyjskich, ale z podanym przelicznikiem w języku polskim. Były to monety srebrne:

3 ruble / 20 złotych1 ½ rubla / 10 złotych¾ rubla / 5 złotych30 kopiejek / 2 złote15 kopiejek / 1 złoty

Te monety z godłem rosyjskim na awersie, przeznaczone były stricte dla Królestwa Polskiego i tzw. „ziem zabranych". Początkowo bite były w mennicy petersburskiej, gdyż Mennica Warszawska nadal biła monety zgodnie z ordynacją z 1815 roku. Jednak w 1834 roku Mennica Warszawska została zobowiązana do zaprzestania emisji srebrnych monet i rozpoczęła bicie monet dwunominałowych. W maju 1837 roku ogłoszono, że monety powstańcze nie będą już akceptowane w kasach państwowych.

W 1841 roku wprowadzono funt rosyjski jako podstawę mennictwa w imperium rosyjskim, co zakończyło emisję dwunominałowych monet według standardu polsko-rosyjskiego. Zastąpiono je nowym typem monet dwunominałowych o nominałach:

25 kopiejek / 50 groszy
20 kopiejek / 40 groszy

Minister finansów Rosji w 1841 roku zgodził się na kontynuację emisji monet o nominałach 3, 5 i 10 groszy pod warunkiem umieszczenia na nich daty 1840, aby były zgodne z reformą z 1841 roku. W 1849 roku zakazano bicia miedzianych 3-groszówek i zobowiązano Mennicę Warszawską do emisji miedzianych monet rosyjskich. Do końca swojej działalności mennica biła polskie 5 i 10-groszówki oraz miedziane monety rosyjskie oznaczone „BM". 1 stycznia 1868 roku mennica warszawska została zamknięta, a jej wyposażenie przeniesiono do Petersburga.

Reference: Kuriański Z5W36.3, Bitkin 1140, Plage 353, Berezowski 7.25 zł
Grade: XF

Russia rouble

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House