NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 31

Starting price: 1905 EUR
Price realized: 4048 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Sztandar, 5 złotych 1930 - GŁĘBOKI STEMPEL - RZADKOŚĆ

A very rare variety minted with a deep punch.

It is highly probable that the first 'standards' were struck with a deep punch, but due to technical difficulties in their production (wedging on the punch), the punches were changed to shallow ones.

In the 'Specialized catalog of Polish coins of the 20th and 21st centuries.' by Jerzy Chałupski, the variant struck with a deep punch has a certain degree of rarity at the R5 level with a mintage of up to 1,000 pieces. The author writes as follows for this item: 'Today, 'Deep Banner' is one of the rarest coins of the Second Polish Republic. Some sources say that the mintage of this variant was only 200 copies, but this is not confirmed in official data. However, this mintage was minted with a polished stamp. In the auction catalogs of Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung it is stated that 1,000 coins were minted with a deep stamp.

The offered copy has well-preserved details, without significant abrasions on the upper parts, but with traces of cleaning on both sides. Background with preserved clock gloss.

One of the rarest coins of the Second Polish Republic.

Bardzo rzadka odmiana bita stemplem głębokim.

Wielce prawdopodobne, że pierwsze 'sztandary' bite były właśnie stemplem głębokim, ale ze względu na trudności techniczne przy ich produkcji (klinowanie się na stemplu), zmieniono stemple na płytkie.

W 'Specjalizowanym katalogu monet polskich XX i XXI w.' autorstwa Jerzego Chałupskiego odmiana bita stemplem głębokim ma określony stopień rzadkości na poziomie R5 z nakładem do 1.000 szt. Autor przy tej pozycji pisze tak: '„Głęboki sztandar" jest dziś jedną z rzadszych monet II Rzeczpospolitej. Niektóre źródła podają, że nakład tego wariantu wyniósł zaledwie 200 egzemplarzy, ale nie ma to potwierdzenia w oficjalnych danych. W takim nakładzie wybito natomiast próbę stemplem polerowanym. W katalogach aukcyjnych Fritz Rudolf Künker Münzenhandlung podaje się, że głębokim stemplem wybito 1000 monet.'

Oferowany egzemplarz z dobrze zachowanym detale, bez rażących wytarć górnych partii, ale z śladami obustronnego czyszczenia. Tło z zachowanym zegarowym połyskiem.

Jedna z najrzadszych monet II RP.

Reference: Parchimowicz 115b, Chałupski 2.23.1.a. (R5)
Grade: XF
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House