NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 32

Starting price: 239 EUR
Price realized: 405 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Głowa Kobiety, 5 złotych Warszawa 1932 - NGC AU53 - RZADKIE

The rarest five zloty coin with the head of a woman with the Warsaw mint mark.

Very well preserved details, especially for this type.

A nice coin with plenty of mint freshness, graded AU53 by NGC.


The issue was introduced into circulation on November 30, 1932, by regulation of the Minister of Treasury Władysław Zawadzki of November 28, 1932 (Journal of Laws of 1932, No. 105, item 878), withdrawn from circulation on the basis of the regulation of the Ministers of Economy, Finance and Internal Affairs of the Reich issued on November 22, 1939 during the General Government

Coins minted in mints in London (1932) and Warsaw (1932–1934) in 750 silver, on a disc with a diameter of 28 mm, weight 11 grams, with a serrated edge.

Design by Antoni Madeyski.

Najrzadsza pięciozłotówka z głową kobiety ze znakiem mennicy w Warszawie.

Bardzo dobrze zachowane detale, szczególnie jak na ten typ.

Ładna, z dużą ilością menniczej świeżości moneta z oceną AU53 od NGC.


Emisja wprowadzona do obiegu 30 listopada 1932 roku, rozporządzeniem Ministra Skarbu Władysława Zawadzkiego z dnia 28 listopada 1932 roku (Dz.U. z 1932 r. nr 105, poz. 878), wycofana z obiegu na podstawie rozporządzenia ministrów gospodarki, finansów i spraw wewnętrznych Rzeszy wydanego 22 listopada 1939 roku w okresie Generalnego Gubernatorstwa

Monety bita w mennicach w Londynie (1932) i Warszawie (1932–1934) w srebrze próby 750, na krążku o średnicy 28 mm, masie 11 gramów, z rantem ząbkowanym.

Projekt autorstwa Antoniego Madeyskiego.

Reference: Parchimowicz 116a
Grade: NGC AU53
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House