NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 42

Starting price: 715 EUR
Price realized: 952 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Medal of the 200th anniversary of the Relief of Vienna in 1883 - RARE

Rare medal in SILVER, minted on the occasion of the 200th anniversary of the Relief of Vienna.

Medal by Wacław Głowacki, signed under the bust.

Mark on the edge of the medal.


Obverse: head of King John III Sobieski facing right

JOHN III SOBIESKI, KING OF POLAND, DEFENDER OF CHRISTIANITY 1683

Reverse: crowned three-field heraldic shield

SOUVENIR OF THE CELEBRATION OF THE LIBERATION OF VIENNA ON SEPTEMBER 12. 1883


Silver, diameter 38 mm, weight 17.03 g

Rzadki medal w SREBRZE, wybity z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej.

Medal autorstwa Wacława Głowackiego, sygnowany pod popiersiem.

Na obrzeżu medalu punca.

Egzemplarz z intensywnie zachowanym lustrem, rewers okazowy, awers z drobnymi przetarciami na policzku.

Bardzo ciekawy i potrzebny numizmat, wybity z okazji jakże istotnego wydarzenia historycznego. Znany z notowań w brązie, ale w srebrze jest to pozycja bardzo rzadka.


Awers: głowa króla Jana III Sobieskiego w prawo

JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI CHRZEŚCIAŃSTWA OBROŃCA 1683

Rewers: ukoronowana tarcza herbowa trójpolowa

PAMIĄTKA OBCHODU OSWOBODZENIA WIEDNIA 12-GO WRZEŚ. 1883


Srebro, średnica 38 mm, waga 17.03 g


Medal ten jest przykładem jednego z wielu typów numizmatów upamiętniających uroczystości jubileuszowe 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, które miały miejsce w roku 1883.

Bitwa pod Wiedniem z 1683 roku, to wydarzenie o niezwykłym znaczeniu dla Europy, będące punktem zwrotnym w historii kontynentu. Była to także jedna z największych operacji wojskowych, w której uczestniczyły zarówno Imperium Osmańskie, jak i wojska polsko-cesarskie.

Turcy zgromadzili armię liczącą ponad 100 tysięcy ludzi, z których około 65 tysięcy wzięło udział w walce. Siły sojuszników liczyły około 70 tysięcy żołnierzy, z czego 27 tysięcy stanowili Polacy. To starcie było rzadkim przykładem efektywnej koordynacji dużych sił Cesarstwa i Polski. Pod wodzą Jana III Sobieskiego wojska zostały zgrupowane prawie w bezpośrednim sąsiedztwie przeciwnika, co doprowadziło do decydującej bitwy, zgodnej z polską sztuką wojenną, która zakończyła się rozbiciem Turków i uwolnieniem oblężonego przez dwa miesiące Wiednia.

Zwycięska bitwa 12 września 1683 roku ocaliła stolicę Cesarstwa, złamała strach przed armią osmańską i zapoczątkowała porozumienie między sąsiadującymi państwami chrześcijańskimi. W rezultacie, w 1699 roku zawarto pokój, który uwolnił niemal całe Węgry spod panowania Turków, a Polsce zwrócił utracone w 1672 roku Podole i Prawobrzeże. Był to również ostatni sukcesywny traktat, jaki Rzeczpospolita zawarła przed swoim upadkiem, stabilizując stosunki polsko-tureckie i inicjując okres wzajemnej przyjaźni w obliczu kolejnych zaborów.


Grade: XF+
Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House