NumisBids
  
Wójcicki - The Polish Auction House
Limited Auction 1  26 May 2024
View prices realized

Lot 7

Starting price: 953 EUR
Price realized: 1548 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

August II the Strong, Thaler Dresden 1711

Impressive vicariate thaler of Augustus II the Strong, which is the first vicariate coin of the Polish king.

On the reverse are the initials ILH of Johann Lorenz Holland, mintmaster of the Dresden mint.

Mint luster on both sides.


Obverse: King on horseback facing right, under the horse a five-field coat of arms, with the coats of arms of the Crown, the Grand Duchy of Lithuania and the Wettin dynasty

Reverse: three altars, with the insignia of the king, the Elector of Saxony and covered with a mantle with a wreath, at the top FRID AUG / REX ELECTOR, in the wreath ET VICARIUS POST MORT / IOSEPHI / IMPERAT, on the sides the date MDC - CXI, the initials ILH and the mint mark hook


Diameter 45 mm, weight 29.12 g

Efektowny talar wikariacki Augusta II Mocnego, będący pierwszą monetą wikariacką polskiego króla.

Na rewersie inicjały ILH Johanna Lorenza Holland, mincmistrza mennicy drezdeńskiej.

Atrakcyjna moneta z wyraźnie zachowanym lustrem menniczym. Drobne wady blachy. Detale bardzo dobrze zachowane, śladowo ruszone na górnych partiach.

Atrakcyjny i cieszący oko numizmat!Awers: Król na koniu w prawo, pod koniem pięciopolowa tarcza herbowa, z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wettynów

Rewers: trzy ołtarze, z insygniami króla, elektora saskiego oraz nakryty płaszczem z wieńcem, u góry FRID AUG / REX ELECTOR, w wieńcu ET VICARIUS POST MORT / IOSEPHI / IMPERAT, po bokach data MDC - CXI, inicjały ILH oraz znak menniczy hak


Średnica 45 mm, waga 29.12 g


W czasach Augusta Mocnego nie zostały uruchomione mennice Rzeczypospolitej. W ścisłym tego słowa znaczeniu nie bito wówczas monet polskich ani litewskich. Z punktu widzenia obowiązującego prawa emisje lipskie należały do mennictwa saskiego. Mimo to, ze względu na polskie nominały oraz polskie imię króla – August II, a nie jak na monetach saskich Fryderyk August – część monet z tej grupy zalicza się do mennictwa polskiego. Należą do nich szóstaki, orty, talary półdukaty i dukaty. Ponadto mennica moskiewska wyemitowała szóstaki litewskie, zaś mennica gdańska – dukaty, dwudukaty i szelągi. Znaczący obszar produkcji menniczej w okresie panowania Augusta Mocnego zajmują również monety okolicznościowe, żetony, a także emisje prywatne.

Reference: Kahnt 283, Kopicki 11110 (R3), Davenport 2655
Grade: XF/XF+

Thaler Taler

Question about this auction? Contact Wójcicki - The Polish Auction House