NumisBids
  
Marciniak | Auction House
Auction 23  3-13 Jun 2024
Pre-sale bidding closed

Lot 6346
Pre-sale bidding is closed

Starting price: 121 952 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Zygmunt III Waza, DONATYWA 10 dukatów Gdańsk 1614 - Samuel AMMON

#NL##NL#Jedno z największych arcydzieł monetarnych. #NL#

Efektowna, szeroka, gdańska donatywa autorstwa wybitnego medaliera - Samuela Ammona. Medaliera, który działał artystycznie zaledwie około 8 lat, a jedną z jego najsłynniejszych prac były stemple do studukatówki.

#NL##NL#Urodził się w roku 1591, a o jego zatrudnieniu w mennicy gdańskiej Marian Gumowski pisał tak:#NL#
„...został zaangażowany przez Daniela Clüwera w 1613 roku najpóźniej... bardzo prędko tak się wyrobił, że uznany został za pierwszorzędnego artystę... pozwolono mu wyjątkowo kłaść inicjały swego imienia i nazwiska, literki SA, na stemplu monetarnym... prawo do inicjałów przysługiwało dotychczas jedynie kierownikowi mennicy, przeto przywilej ten udzielony Ammonowi był rzeczą niebywałą i charakteryzuje najlepiej jego stanowisko w mennicy jako artysty, który z racji swego talentu cieszył się dużymi względami..."

#NL##NL#W roku 1614 stworzył m.in. to dzieło!#NL#

Zrealizował on wówczas stemple do trzech nominałów złotych monet: pojedynczego dukata i donatyw 5-cio i 10-cio dukatowych. 10 dukatów, ze względu na swój rozmiar i znaczną szerokość stempla, dało artyście największe możliwości rozwinięcia swojego niesamowitego kunsztu ze wszystkich nominałów tej emisji. Widoczny jest on w pięknych detalach królewskiego popiersia, konsoli herbu Gdańska, czy cudownych niuansach jak mniejsze niż pół milimetra (!) ukryte daty, czy inicjały. #NL##NL#

10 dukatów jest też pozycją dużej rzadkości. Niewspółmiernie rzadszą w porównaniu do stosunkowo powszechnych emisji odbitych stemplem 5-dukatówki.

Ta jest bardzo ładnym stanie zachowania, jak na tak duży numizmat. Dobry relief. Zachowany bardzo rzadko spotykany naturalny, menniczy połysk. Na awersie głównie między literami otokowymi i w zakamarkach reliefu, ale na rewersie również na zdecydowanej większości tła, co jest bardzo rzadkie w przypadku dużych, szerokich sztuk 10-dukatowych.

#NL##NL#Znakomita pozycja.

Moneta z proweniencją z dwóch wybitnych kolekcji - M. Frankiewicza (sprzedawanej w 1930 roku) i Anthonego J. Taraszki (sprzedawanej w Nowym Yorku, gdzie została również wyróżniona w katalogu).

#NL##NL#Złoto, średnica 47,5 mm, waga 35,13 g

Awers: popiersie króla w koronie, kryzie i zbroi okrytej płaszczem spiętym broszą (z inicjałami AVHK), z orderem Złotego Runa. W naramiennik wkomponowane małe inicjały S-A, pod popiersiem data 1613. W otoku tytulatura królewska. #NL#

Rewers: dwa lwy podtrzymujące owalny kartusz miejski, stojący na bogato zdobionej konsoli. Nad tarczą głowa anioła ze skrzydłami. Na krzyżach umieszczone napisy odwołujące się do cnót: CHARITAS i VERITAS oraz IVSTITIA i HONOR. Na belce konsoli napisy SAPIENTIA i CONCORDIA, pod nimi data 16-14. U dołu konsoli znak menniczy - łapa niedźwiedzia - i inicjały D-C (Daniela Klüwera). Nad konsolą inicjały S-A, pod nią mikrodata 1614 (wysokość ~ 0,3 mm!). Nad tarczą z herbem Gdańska inicjały SA i SB. U góry piękny kartusz z aniołkami. #NL##NL#

Reference: Dutkowski 162 ten egzemplarz (R5-R6), Hutten-Czapski 1308, Kaleniecki str. 211, Kurpiewski 2331 (R5)
Grade: VF+/2, ex AU55
Question about this auction? Contact Marciniak | Auction House