Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Company profile

Email me when new auctions from Warszawskie Centrum Numizmatyczne are added:
Notify me of new auctions Contact Details

WARSZAWSKIE CENTRUM
NUMIZMATYCZNE
POLAND, Warszawa, ul. Hoża 43/49
tel. 22 625 67 97 fax. 22 625 69 47
e-mail: moneta@wcn.pl
http://www.wcn.pl