NumisBids
  
Macho & Chlapovič
Auction 30  21 Apr 2023
View prices realized

Lot 50

Starting price: 2000 EUR
Price realized: 3400 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Schlick. Stefan and brothers, Bohemia
Thaler (around 1520-1523). Joachimsthal.
Nice patina.

Schlick. Stefan und Brüder, Böhmen
Taler (um 1520–1523). Joachimsthal.
Schöne Patina.

Šlikové. Štěpán a bratři, Bohemika
Tolar (okolo 1520–1523). Jáchymov.
Pěkná patina.

28,88 g, 42 mm, Ag, Pavlíček – Schön XXI/7, Chaura 169–170,
good VF / about EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič