NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 20  9-10 September 2016
View prices realized

Lot 627

     Find similar lots
Starting Price: 20 000 SEK
Price realized: 135 000 SEK

Email Print
SWEDEN - GUSTAV II ADOLF (1611-1632) : WOLGAST. 3 taler 1633. SB 10. 83,46 g. R. Eftergraverad i detaljerna.
Ex SNF auktion 64; Ex Sven Svensson (Hirsch auktion 1, nr 276).
Detta exemplar har på ett mycket skickligt sätt eftergraverats i detaljerna. Enligt vår bedömning finns det ingen anledning att inte tro att detta kan ha skett i nära anslutning till präglingen.


Grade: 01 [EF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB