NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 13  13-14 March 2015
View prices realized

Lot 657

Starting price: 3000 SEK
Price realized: 13 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
SÖDERKÖPING. Öre 1617. Med årtal 1671 samt stavning IOHN. SM 7d. Rundberg VI:1c. 1,44 g. XR. Ojämn plants. Obetydlig plantsspricka. Av denna intressanta och mycket sällsynta felpunsning har vi kännedom om blott tre exemplar i privat ägo. Åtsidan på detta mycket välkonserverade exemplar är stampidentiskt med SM-bokens, medan frånsidan avviker kraftigt.

Grade: 1+/01
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB