NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 13  13-14 March 2015
View prices realized

Lot 801

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 16 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
ELBING. 6 groschen 1659. SM 61. 3,94 g. R. Repa. Plantsfel i randen. Mycket vackert exemplar med fin patina av denna eftertraktade mynttyp som ofta är dåligt präglad. EX Nordlind auktion 2006-11-26, nr 311; Ex Ahlström auktion 56, nr 1535.

Grade: 1+/01
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB