NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 14  23 May 2015
View prices realized

Lot 6

Starting price: 200 SEK
Price realized: 425 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
SWEDEN: BLEKINGE
KARLSKRONA. Kustingenjörskompaniet. 100, 50, 10, 5. Mässing. 1900-talet. MW 58:2 samt obeskrivna. Totalt 4 ex.

Ett kustingenjörskompani var mellan 1908 och 1937 förlagt till Karlskrona. Ett likadant kompani var under samma tid förlagt till Vaxholms fästning. Var polletterna använts är inte klarlagt.

Grade: 1+-01

SCHWEDEN/SUEDE/SVEZIA
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB