NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 17  12-13 March 2016
View prices realized

Lot 827

Starting price: 500 SEK
Price realized: 1100 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
GUSTAV VI ADOLF (1950-1973): Provmynt för öre 1967. Opatinerat, blå- respektive svartoxiderat järn. SMF P31, respektive jfr. P31. Samtliga med litet hål. Intressant studiesamling med ett par obeskrivna varianter. Totalt 3 ex.

Grade: 1/1+-1+/01 [F/VF-VF/EF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE/SVEZIA
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB