NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 21  25 March 2017
View prices realized

Lot 153

     Find similar lots
Starting Price: 75000 SEK
Price realized: 80000 SEK

Email Print
KARL, Hertig (1560-1604) :
STOCKHOLM. Daler 1593. SM 10. 28,88 g. RR. Rispor. Lätt rengjord
Ex Christer Berggren; Ex Sven Svensson (SNF auktion 145, nr 44, SS 1624)
Denna mycket sällsynt mynttyp med sköld utan lejon och grip präglades endast 1593 och 1594. typen har saknats i många betydande samlingar. Myntbilderna ovan till detta utrop är gjorda av Gabriel Hildebrand.

Grade: 1/1+ [F/VF]

SVERIGE/SWEDEN/SCHWEDEN/SUEDE
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB