NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk
Auction 11  22 April 2017
View prices realized

Lot 206

     Find similar lots
Starting Price: 200 000 PLN
Price realized: 360 000 PLN

Email Print
Sigismund III Vasa
POLSKA/ POLAND/ POLEN/ LITHUANIA/ LITAUEN
Sigismund III Vasa. Ducat (Dukat) 1591, Vilnius NGC VF35 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi zdobionej na ramieniu głową lwa. Na szyi rurkowata kreza. W otoku: SIGIS.III.D.G.REX.POL.M.D.LI.Rw.: Pod dużą koroną czteropolowa tarcza polsko-litewska, w środku mała tarcza z herbem Snop – Wazów. U dołu napis przerywa tarcza z herbem Lis – Lwa Sapiechy podskarbiego wielkiego litewskiego. W otoku: MONETAoAVR – MAGoDVCoLI:Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wkrótce po otwarciu mennicy koronnej w Krakowie otwarto również mennicę w Wilnie, która biła złotą monetę dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1590 wybito tylko dwa typy dukatów litewskich, a w 1591 roku jeden typ (oferowany egzemplarz).Lata 1590-1591 to czas zamieszania na stanowiskach urzędniczych w Wielkim Księstwie Litewskim, spowodowany nominacjami nowego króla Zygmunta III. Po uporządkowaniu spraw organizacyjnych i kompetencyjnych nagle zaniechano wybijania dukatów w 1591 roku. Wpływ na to miał niedobór złota na rynku litewskim, zamknięcie złotej mennicy w Poznaniu, a także powierzenie wybijania złotych monet mennicy w Malborku.Po raz pierwszy rocznik 1591 wymienia Tyszkiewicz w 1875 roku w „Skorowidzu monet litewskich", jako znany mu egzemplarz ze zbioru Czarneckiego. Rocznika tego nie wymieniają wcześniejsi autorzy, tacy jak: Bandtke, Zagórski, Beyer. Tyszkiewicz nie opisuje go szczegółowo, ani też nie zamieszcza rysunku dukata. Gumowski w „Mennicy wileńskiej (1921)" wymienia rok 1591 i podaje dwa zbiory gdzie miałby być przechowywany: Sobańskiego i Potockiego. Nie rozpisuje jednak legend. W tabeli publikuje odcisk z wcierki, z napisami LI / LI:, takiż rysunek zamieszcza też Kopicki (3537). Wcierka Gumowskiego jest tożsama z wyglądem opisywanego dukata.Najrzadszy dukat litewski Zygmunta III Wazy. Dukata z 1591 roku nie posiadał nawet Hutten-Czapski. Jest to jedyny znany i dostępny egzemplarz na rynku. W podręczniku J. Tyszkiewicza dukat ten został wyceniony na 1000 marek w złocie i zaopatrzony dodatkowo w znak zapytania, co było wskazówką dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety takiej w handlu nie spotkał.Numizmat ma delikatnie widoczny ślad po otworze. Lekko gięty w polu. Patyna.Kurpiewski 2178 (R8); Kopicki 3557 (R8); Ivanauskas (2013) 7.SV4-3; Złoto dynastii Wazów 04 (R7-R8); Kaleniecki nie notuje
Waga/Weight: slab Metal: - Średnica/diameter: slab
Stan zachowania/condition: NGC VF35 (MAX)
Question about this auction? Contact Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk