NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk
Auction 11  22 April 2017
View prices realized

Lot 290

     Find similar lots
Starting Price: 30000 PLN
Price realized: 40000 PLN

Email Print
Michael Korybut Wisniowiecki
POLSKA/POLAND/POLEN
Michał Korybut Wisniowiecki. Silver oval coronation medal (1669) signed IH (Jan Höhn younger) PCGS AU55 (MAX)
Aw: Popiersie króla w prawo. W otoku: MICHAEL D G REX PO - M D L RUS PRUSRw: Na tle morza szarpana falami kula ziemska z napisem POLONIA, chroniona przez orła. Z chmur wyłaniają się dwie dłonie z berłem i mieczem owiniętym gałązką oliwną. Nad orłem korona w promieniach słońca. W słońcu zapisane po hebrajsku imię Boga – Jahwe. W otoku: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM (prawica Pańska uczyniła moc). Cytat nawiązuje do Księgi Psalmów 118/117.wers 16: dextera Domini fecit fortitudinem dextera Domini excelsa dextera Domini fecit fortitudinem (prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje).Medal wybity w złocie i srebrze z okazji koronacji Michała Korybuta na króla Polski. Koronacja miała miejsce w 1669 roku i tak należy datować ten bardzo rzadki medal. Kompozycja oparta jest na modnych wówczas przedstawieniach symbolicznych: wizerunek władcy, który swoją osobą jednoczy państwo i pod osłoną Boga powstrzymuje i uspokaja jego wrogów. Wyobrażenie orła nawiązywało do rzymskich przedstawień na monetach Augusta i Marka Aureliusza. Medal sygnowany pod popiersiem władcy inicjałami IH (Jan Höhna młodszy).Medalami tymi obdarowano uczestników uroczystości koronacji. Ich opis znajdujemy w drukach wydanych tuż po królewskiej koronacji. Wydany po koronacji druk, którego autorem był J. W. Janicki opisywał koronację i w przedmiocie monet opisywał to tak: (...) Po przeżegnaniu Prymatrialnym, rzucane od majestatu i po wszystkim kościele srebrne i złote missilia, takiemi ozdobione hieroglifikami. Po jednej stronie wyrażone było morze na którym między powstałymi nawałnicami, na wierchu konchy morskiej pływał okrągły świat, od wieszającego się zatrzymywany Orła, zdolnych nad samym morzem obłoków, dwie ręce wydane, prawa Berło, lewa trzyma okręcony rózgą oliwkowa miecz, ad angulum skłoniwszy, wystawioną nad orłem koronę wspierały. Nad wszystkim imię Boga hebrajskimi literami zapisane. Naokoło dana inscriptia: DEXTERA DOMINI FECIT VITRUTEM (...)Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki medal, w bardzo ładnym stanie zachowania. Delikatna, subtelna patyna. Resztki połysku menniczego. Na rynku nie więcej niż kilka sztuk. Medal do najlepszych kolekcji. Wymiary 45x36 mmRaczyński 161; H-Czapski 2388 (R5)
Waga/Weight: slab Metal: - Średnica/diameter: slab
Stan zachowania/condition: PCGS AU55 (MAX)
Question about this auction? Contact Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk