NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 78  20 May 2017
View prices realized

Lot 35

     Find similar lots
Starting Price: 900000 CZK
Price realized: 1650000 CZK

Email Print
Šejnost Josef, 1878 - 1941
AV Medaile 1929 - K dokončení velechrámu sv. Víta. Sv. Václav sedící čelně / Chrám sv. Víta, zemské znaky. Au 0,987, 70 mm (168,19 g), Bo.100c (raženo 179 ks), zcela nep. hr.
0/0
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha