NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 80  20 May 2017
View prices realized

Lot 3067

     Find similar lots
Starting Price: 80000 CZK
Price realized: 260000 CZK

Email Print
Československo, 1919 - 1939
Zemská Banka Království Českého, 10 Koruna 1. 1. 1919, nedokončený exemplář, na slovenské straně vytištěn pouze podtisk, návrh Alfons Mucha, tisk "A. Haase" Praha, velmi vzácná RR!
1
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha