NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Jean Elsen & ses Fils
Auction 133  10 Jun 2017
View prices realized

Lot 1347

     Find similar lots
Estimate: 45 000 EUR
Price realized: 38 000 EUR

Email Print
NEDERLAND, Koninkrijk, Willem I (1815-1840), AR rijksdaalder (zilveren dukaat), 1815, Utrecht. Proefslag in zilver met kabelrand. Vz/ Staande ridder met zwaard en aan een lint het gekroonde wapen van de provincie Utrecht met het stedelijk wapen als hartschild. Kz/ Gekroond rijkswapen tussen het jaartal. Sch. 234. Van de grootste zeldzaamheid Prachtexemplaar, met gepolijste stempels geslagen.
Fleur de Coin
Uncirculated

Uit Jubileum veiling Schulman 271, Amsterdam, 17-21 november 1980, 935 en veiling 332, 6-7 november 2009, 340. Zie vergroting op p. 6.

"Rijksdaalder met de staande man", geslagen in navolging van het oude provinciale type, speciaal voor de handel op de Oostzeelanden. Slechts 12 proefslagen in 1815 geslagen, met zeer fraai verzorgde stempels van de graveur D. van der Kellen Sr.
Question about this auction? Contact Jean Elsen & ses Fils